Terminology Summer School

TermNet website

Terminology Summer School Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgi Yönetimi Enstitüsü ile TermNet tarafından organize edilmektedir ve her yıl yapılır. Terminoloji Yaz Okulu bir hafta süren ve uygulamaya yönelik terminolojiye giriş kursudur.

TSS'ye ait  Web siteinde ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.