Hakkımızda

TIPPS Projesi

Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliği projesi olan TIPPS projesinin amacı etkin bir terminoloji çalışması için temel oluşturmaktır. İşletmelerde ve kurumlardaki terminoloji çalışmasının yararlı olabilmesi için ilgili yararlanıcılara tutarlı bir terminoloji derlemi sunulmalıdır. TIPPS kaynak metinlerden başlayarak terminoloji politikarının geliştirilmesine varıncaya dek yardımcı olmaya çalışır. Bu çalışmanın en önemli ayağı terminolojiyle ilgili bütün sorunlarda ilk başvuru kaynağı olması beklenen terminoloji portalıdır.

Proje çerçevesinde terminoloji çalışmasıyla ilgili terminoloji araştırması, terminoloji varlıkları, eğitim olanakları ve hizmetler geliştirilmiştir. Proje gerek kurum ve kuruluşlara gerekse akademik çevrelerden ilgili kişilerin  terminolojiyle ilgili akla gelebilecek bütün kuramsal ve uygulamalı alanlarda oluşabilecek sorularına cevap olacaktır. Bu çalışmanın Türkiye ile Almanya arasındaki gerek ticari gerekse çok dilli kültürel ilişkilerine ve Avrupa Birliği ile uluslararası kamuoyuna yararlı olması beklenmektedir.

Hedefler

  • Türkçe ve Almanca uzmanlık dili için terminoloji politikası geliştirmek
  • Türkçe dil alanı için bir terminoloji portalı oluşturmak
  • Terminoloji bilimine ait kaynakları sunmak
  • Terminoloji çalışmasına ilişkin eğitim vermek

15 Ağustos 2011 - 15 Şubat 2015 tarhileri arasında gerçekleştirilen TIPPS Projesi Türkiye'de TÜBİTAK, Almanya'da Federal Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.