Uluslararası Kuruluşlar ve Ağlar

Bazı ağlar uluslararası düzeydedir ve terminoloji bilimi ve terminoloji çalışması ile ulusal sınırları aşan bir şekilde ilgilidir. Aşağıda bu kuruluşlarla ilgil ibilgiler yer almaktadır.