Türk Standartları

Bazı ISO standartları Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türkçeleştirilmeden Türk Standartı olarak kabul edilmiştir. Biz burada yalnızca Türkçeleştirilen standartlara yer vereceğiz. Aşağıdaki standartlardan bazıları çok yakında onaylanması beklenen standartlardır:

TS ISO 704 (2009): Terminoloji çalışması – İlkeler ve yöntemler (Terminology work – Principles and methods)

TS ISO 860 (2007): Terminoloji çalışması – Kavramların ve terimlerin uyumlaştırılması (Terminology work – Harmonization of concepts and terms)

TS 1198-1 ISO 1087-1 (2000): Terminoloji Çalışması – Terimler ve Tarifler – Bölüm 1: Teori ve Uygulama (Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and applications)

TS ISO/TS 11669 (2012): Yazılı çeviri projeleri – Genel kılavuz (Translation projects – General guidance)

TS ISO 12620 (2009): Terminoloji ve diğer dil ve içerik kaynakları - Veri kategorilerinin özellikleri ve dil kaynakları için veri kategorisi kayıt yönetimi (Terminology and other language and content resources – Specification of data categories and management of a Data Category Registry for language resources)