CEN - Centre Européen de Normalisation

CEN-CENELEC Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
Tel: + 32 2 550 08 11
Fakss: + 32 2 550 08 19
İletişim Formu

Web sitesi

Görevi:
CEN Avrupa ve diğer dünya kuruluilarıyla birlikte gönüllü teknik uyumlaştırmayı destekleme görevine sahiptir. Uyumlaştırma ticaretin önündeki engelleri kaldırır, güvenlik derecesini yükseltir, ürünler, sistemler ve hizmetlerin birbirleriyle ilişkisini destekler ve teknik alandaki iletişimi kolaylaştırır. CEN Avrupada'da Elektroteknik Standartları Avrupa Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekominikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) ile birlikte çalışır.


ISO - International Organization for Standardization

Komite: TC 37 - Terminoloji ve Diğer Dil Kaynakları

Sekreterlik: China (SAC)
Standardization Administration of China
No. 9 Madian East Road
Haidian District
CN-Beijing 100088

Tel: +86 10 8226 2622
Faks: +86 10 8226 0660
E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Web sitesi

Eşsekreterlik: Österreich (ASI)
Austrian Standards Institute
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestrasse 38
AT-1020 Wien

Tel: +43 1 213 00 610 / +43 1 213 00 613
Faks: +43 1 213 00 609
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Web sitesi

Başkan: Kara Warburton

Görevi:
ISO ürünlerin ve hizmetlerin uluslararası düzeyde karşılıklı değiştirilebilirliğini sağlamak ve düşünsel, bilimsel, teknik ve ekonomik alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla gönüllü uluslararası standartlar geliştirir. ISO çalışmalarının sonucunda uluslararası standartlar olarak yayınlanan uluslararası mutabakatlar ortaya çıkar.

Alt çalışma grupları:
TC 37/SC 1 Principles and methods
TC 37/SC 2 Terminography and lexicography
TC 37/SC 3 Computer applications for terminology
TC 37/SC 4 Language resource management