TermTerm - Terminoloji Terimleri

TermTerm projesi terminoloji terminolojisini bir veritabanında tespit eder. Veritabanı terminoloji çalışmasına ait önemli kavramları ve bunlara ait Almanca, İngilizce, Fransızca ve Yunanca belirtimleri kapsar. Veriler Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Terminoloji ve Dil Teknolojileri Yüksek Lisans programı ve elcat ve ELOT/TC 21 tarafından oluşturulmuştur. Projenin amacı terminoloji biliminde kullanılan kavramları açıklamak ve uyumlaştırmaktır.

TermTerm

TermTerm projesine Türkçe terimler de eklenmiştir. Ancak, proje çerçevesinde veritabanına kaydedilen terimler genellikle ISO standartlarından alındıkları ve bu standartların çoğu henüz Türkçeye kazandırılamadığı için Türkçe terimler TermTerm veritabanına eklenmemiştir.

TermTerm veribanınan yararlanılarak hazırlanan Terminoloji Terimleri Sözüğüne buradan (pdf, 1,2 MB) erişebilirsiniz.